Видеонаблюдение, сигурност и Орлин Алексиев

За да осигури по-голяма сигурност на своите граждани, Столична община продължава усилено да развива системата за видеонаблюдение в града. И тъй като средствата в това направление са значително ограничени, проектът се финансира от Специализирания общински приватизационен фонд, чийто председател на Съвета за управление е Орлин Алексиев.

Специализираният общински приватизационен фонд (СОПФ) е агенция, която се занимава с усвояването и разпределянето на средствата от приватизация на общинско имущество. Фондът е основан през 1994-а година и до 2019-а със средства от него са реализирани редица проекти и програми, целящи развитието и облагородяването на Столична община и град София.

Системата за видеонаблюдение стартира през 2007 г. и включа видеонаблюдение на над 220 училища и детски заведения и над 130 публични площи общинска собственост, в това число пешеходни зони, подлези, градски градини, паркове, гробищни паркове, паметници, уязвими точки от инфраструктурата на Столична община, входно-изходни точки на столицата и др. Изградени са и 4 локални центъра за видеонаблюдение. За осигуряване на нормалното функциониране на системата се води дежурство 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в ОДЦВ на Столична община, поясни Орлин Алексиев.

 За повишаване надеждността на охраната на децата в учебните и детски заведения, както и за ефективно опазване на имуществото им, информацията от сигнално-охранителните системи дублиращо се получава и в ОДЦВ, което приоритетно насочва вниманието към проблемните обекти и съоръжения. Изградена е отделна оптична линия за пренос на информация между Оперативния дежурен център и видеонаблюдение (ОДЦВ) на Столична община и Оперативния център за видеонаблюдение на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), като двете системи са напълно съвместими и са в непрекъсната денонощна свързаност.

Със средства от Специализирания общински приватизационен фонд са финансирани много проекти за обезпечаване сигурността в града чрез развитие на системата за видеонаблюдение. За периода 2015-2019 г., над 5 млн. лева. Изградена е система за видеонаблюдение в общинските детски градини и училища както и по публични площи, допълни Орлин Алексиев.

През настоящата 2019 г. със средства от СОПФ ще се финансира разширение на видеосистемата за наблюдение, включваща кварталите „Д. Миленков“ – район „Искър“, ж.к. Красна Поляна, квартал Орландовци и квартал. Абдовица, като за целта са гарантирани 169 000 лв.