Tag Archive | образование

Деца, родители и религия

Свободата да изявяваш своята религия или убеждения включва и правото да споделиш мирно своята вяра. Всяко ограничение в тази насока трябва да бъде изключително и в съответствие с международните стандарти. След като ние, хората, имаме това право, то трябва ли да го предадем напълно и на нашите деца или е по-правилно да ги оставим сами да изберат своя религиозен път?

Историята и културата на цивилизацията ни до момента отразява силна традиция на родителска грижа за образованието и обноските на децата. Тази основна роля на родителите във възпитанието на малчуганите вече се установява като постоянно и универсално право. Освен обаче на общообразователни науки се обучават и на религиозни виждания, които са директна проекция от по-възрастните.

В това няма нищо лоши, тъй като Международното право за правата на човека е недвусмислено и позволява на родителите да дават на децата си повече информация в съответствие с тяхната религия или убеждение. Международният пакт за граждански и политически права и Международният пакт за икономически, социални и културни права изискват държавите да зачитат свободата на родителите да осигуряват подобни обучения.

Децата се ползват от правото на достъп до образование по отношение на религията или вярата в съответствие с желанията на своите родители или настойници. Дали обаче те ще могат да изберат сами в какво да вярват? Необходима е много информация и поглед върху всички гледни точки, за да може един малчуган да изгради правилната представа за религията. Той може да я отхвърли или да я приеме, може да съвпада с тази на родителите му, но е възможно и да е друга.

Основната роля на възпиталите тук е да бъдат толерантни към децата си и да им предоставят всичко, което знаят. Те трябва да са едновременно умерени, но и да защитават твърденията си, без да се налагат.

Всички родители трябва да проявяват уважение към избора на децата си, така както те самите са направили своя преди години. Колкото по-голяма свобода има едно дете, толкова по-самостоятелно и отговорно става то. Дали религия, убеждения или професия – изборът е само на децата.

Бъдете непоколебими

Мисля, че има един жизненоважен  фактор, около който се завърта животът на всеки един от нас. Това са решенията, които взимаме, и последиците, които идват след тях. Комбинацията от тях е жизнено определяща и важна за бъдещето ни.

e9ce74260d4ad94bc48a572e7ef71f42c0c3И ако за нещо съм се убедила до момента, то е, че има моменти, в които е нужно да сме непоклатими и непоколебими. Когато имаме цел пред себе си и знаем към какво се стремим, не бива да оставяме нищо да ни застане на пътя. Решителността и непоколебимостта са качества на съвременния преуспял човек. Едва ли ще постигнете много, ако само седите и се съгласявате с другите. Така не се получава или поне не се преуспява. Ще останете една посредствена личност, която ще е позната на малцина, но няма да е повлияла никому. Хората сме социални същества. Ние общуваме, обменяме идеи и създаваме иновации заедно. Сам човек не може да промени света, но добре подбран и сработен екип, би могъл.

Предлагам, ви няколко ситуации, в които според мен би ви било от полза, ако действате непоколебимо и решително. Помислите над тях и ще видите, че може би са по-важни, отколкото сте предполагали.

Когато избирате образованието си – какво и къде да учите. То най-вероятно ще определи бъдещето ви, затова не бива подобна стъпка да е недообмислена.
Когато започвате работа. Проучете фирмата, в която се каните да постъпите професионално. Все пак ще прекарвате поне по 8 часа на ден там. Ще е хубаво, ако са приятни осем часа, нали?
Когато заживявате с някого. Ако сте сигурни, ако сте щастливи и знаете, че това е човекът за вас, действайте. Не слушайте другите хора, защото те не са ваше място в момента и не знаят какво чувствате. Запомнете: понякога най-истинските неща са скрити за очите, а видими само със сърцето.

Още примери има, но аз ще си позволя дави дам само един съвет. Доверявайте се на инстинктите си. Ако усещате, че точно в тази ситуация трябва да действате непоколебимо, то най-вероятно е така.