Tag Archive | книги за тибетска мъдрост

Трите порти

Нашият обикновен опит ни предлага три възможности да променим своя живот и да намерим вътрешен покой, радост и освобождение от страданието – нещо, което всички желаем . Тъй като объркаността ни се изразява чрез тялото, речта и ума ни, то тези три места ни предлагат и невероятни възможности да прогоним тази обърканост. Трите области – тяло, реч и ум се наричат още три порти. Като изместваме вниманието си по специфични начини – от изразяването на болка към отпускането на тази болка, – ние влизаме през тези порти, за да открием даровете отвореност, осъзнатост и топлота.

Има три начина, по които можем да се научим да изместваме вниманието си. Докато насочваме вниманието си към тялото на болката, съгласно с наставлението, се усеща покоят на тялото. Докато насочваме вниманието си към речта на болката или към подвижния ум, съгласно с наставлението разпознаваме и се свързваме с просторността. По тези начини е възможно да открием едно дълбоко място на покой, безмълвие и простор. Тези порти водят до достигане на важни места на закрила и убежище.

Гореописаните ми твърдения са вдъхновени от книги за тибетската мъдрост.

Интересно ли е за вас?