Tag Archive | снизходителност

Толерантни ли сте? (част 1)

Оплаквате ли се, когато съседите ви слушат силна музика до 5 сутринта? Ако не, вие сте толерантни в това отношение. Толеранстност е и когато проявявате снизходителност в случай на различия в мненията с вашия събеседник.

Терминът толерантност идва от латински. „Tolerare“ означава да издържаш или търпимост. Първоначално терминът Толеранс се отнася до условия, които са неизменни и които човек трябва да приеме такива, каквито са. Но междувременно значението на толерантността се развива в много по-широк спектър.

Толерантността е много важна за спокойния и щастлив живот заедно. Толерантен е този, който приема други хора такива, каквито са и не осъжда техните нагласи и поведение. По-конкретно това означава: Бъдете отворени за други мнения, приемайте алтернативни мнения и се опитайте да ги разберете. Толерантността не означава, че трябва да приемате други мнения едно към едно и да се откажете от собствените си възгледи. Става дума само за разрешаване на различни гледни точки, изрази и действия.

Всички хора имат едни и същи права и трябва да се отнасят един към друг с уважение. Независимо от това обаче, всеки човек има свои лични възгледи и ориентира живота си според различни културни правила, всички от които имат своето оправдание. Толерантните са тези, които толерират други или чужди вярвания и действия.

Особено ако нещо е напълно чуждо за вас, първоначално ще бъдете скептични за това. Вероятно намирате някои неща за досадни и бихте искали да убедите събеседника си в личното ви мнение. В такъв момент е необходима толерантност.

Ако осъдите хора, които изглеждат различно или изповядват различна религия, вие сте противоположно на толерантните: нетолерантни. Някои нетолерантни хора открито изразяват своето отхвърляне, третират зле, обиждат и дискриминират другите. Това води до конфликти отново и отново.

Нетърпимостта често се свързва с несигурност и страх. Напълно нормално е да сте скептични към новото и непознатото в началото. Въпреки това, не бързайте да заклеймявате всичко с лека ръка. Имайте предвид, че винаги преценявате нещата първо от вашата гледна точка, но трябва да се поставяте и на мястото на другите.